23.05.2016

TANITIM

1. TARİHİ

Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce’nin tarihi, M.Ö. 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) Medeniyeti’ne kadar uzanır. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in Bizans Tekfurları ile 1323’te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katılan Düzce, 1869 yılına değin Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası’na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 yılında (bazı söylentilere göre 1870 yılında) ise Bolu Sancağı’na bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşayan Düzce, 1’i yeni 7 ilçenin bağlanmasıyla 09.12.1999 gün ve 23091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 584 sayılı KHK uyarınca il olmuştur.

Konuralp Beldesi antik Roma Kenti olan "Prusias Ad Hypium" üzerine kurulmuştur. Antik Kente ait eserlerin korunmasını sağlamak ve sergilemek amacı ile 1977 yılında inşaatına başlanan müze binası 1992 yılında tamamlanmıştır. 1993 yılında eser teşhir-tanzimi yapılan Konuralp Müzesi 18.11.1994 tarihinde ziyarete açılmıştır. Konuralp Müzesi nde 1825 adet arkeolojik, 456 adet etnoğrafik ve 3837 adet sikke olmak üzere toplam 6118 adet eser bulunmaktadır.

2. COĞRAFİ YAPISI ve İKLİMİ

İl toprakları, kıyı kesimi dışında ortası çukur, çevresi dağlarla kuşatılmış ovalardan oluşur. Kuzeyde Akçakoca Dağları, doğuda Bolu Dağları, güneydoğu ve güneyde Abant Dağları’nın batı uzantıları yer alır. Orta kesimde tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Düzce Ovası yer alır. İlin başlıca akarsuyu Melen Çayı’dır. Akçakoca Dağları’ndan doğan bu akarsuyun Melen Gölü de denilen Efteni Gölü’ne kadarki bölümü Küçük Melen Çayı, bu gölle denize döküldüğü Melenağzı arasındaki bölümüne de Büyük Melen Çayı adı verilir. Tarım alanlarının sulanması ve bu alanların taşkından korunması amacıyla Küçük Melen Çayı üzerinde yapılan Hasanlar Barajı’nın tamamlanma tarihi 1972’dir. Hasanlar Baraj Gölü ildeki tek yapay göldür.

a. İklim ve Bitki Örtüsü

Düzce ili, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,1oC, ortalama yağış miktarı 845 kg/m2 olup, ortalama nispi nem %70’in altına düşmez. Düzce, doğal bitki örtüsü açısından zengin sayılan bir ildir. Kıyı kesimi maki ve yalancı makiler, kıyı ardındaki dağlar ise gürgen, kayın, kestane ve meşelerden oluşan ormanlarla kaplıdır. Düzce Ovası’nı kuşatan dağların alçak kesimlerinde geniş yapraklılardan, yüksek kesimlerinde ise kara çam, sarı çam ve köknarlardan oluşan ormanlar vardır.

 

3. NÜFUS

İlimizin nüfusu toplam 323.328 olup bunun 162.505’i kadın, 160.823’ü erkektir. İl nüfusunun 157.894’ü şehirde, 165.434’ü köyde yaşamaktadır.

2007 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ  SAYIM SONUÇLARI

BİRİM KÖYNÜFUSU ŞEHİR NÜFUSU TOPLAMNÜFUS
DÜZCE MERKEZ 88.758 94.637 183.395
AKÇAKOCA 14.528 22.416 36.944
CUMAYERİ 3.503 9.302 12.805
ÇİLİMLİ 11.812 4.504 16.316
GÖLYAKA 11.630 8.007 19.737
GÜMÜŞOVA 8.142 6.385 14.527
KAYNAŞLI 11.559 9.329 20.888
YIĞILCA 15.502 3.314 18.817
TOPLAM 165.434 157.894 323.328
 

4. İDARİ YAPI

İlimizde Merkez İlçe dışında 7 ilçe bulunmaktadır. İlimiz ilçe, belde, köy ve mahalle sayıları aşağıdaki tablodaki gibidir.

İlçe Belediye Köy Adedi Mahalle Adedi

İlçe Belediye Köy Adedi MahalleAdedi
MERKEZ Merkez 84 37
Beyköy   4
Boğaziçi   6
Konuralp 25 6
AKÇAKOCA 1 43 8
CUMAYERİ 1 21 5
ÇİLİMLİ 1 20 7
GÖLYAKA 1 21 10
GÜMÜŞOVA 1 18 6
KAYNAŞLI 1 20 7
YIĞILCA 1 39 4
TOPLAM 11 291 100
 

5. ALTYAPI

5.1. Ulaşım

Ankara – İstanbul Oto Yolu ve D-100 Karayolu ilimizden geçmektedir. Otoyol üzerinde bulunan Bolu Dağı Tünelinin bir ucu da İlimiz sınırları içerisindedir. İlimizde bulunan mevcut yol ağı aşağıdaki gibidir.
Karayolu 114 kilometre uzunluğunda Devlet Yolu’na sahiptir.
Asfalt Köy  1.654 km bunun 866 km si asfalt, 788 kilometresi stabilize


İlimizde bulunan  köylerin  tamamının yolu mevcut  olup bu  yolların toplam uzunluğu 1.655 kilometredir.
D-100 Karayolunun duble yol yapılması çalışmaları devam etmektedir.

5.2. İçme Suyu

Düzce İl Merkezi’nde içme suyu sıkıntısı mevcut değildir.
İlimizdeki toplam 291 köy ve 378 yerleşim yerinden 553’sında içme suyu vardır. 80 yerleşim yerinde içme suyu bulunmakla birlikte yeterli değildir.

5.3. Kanalizasyon

Düzce genelinde 88.225 hane mevcut olup bunun 28.157’sinde kanalizasyon yoktur. Bunlardan da Çilimli İlçesi ve Beyköy Beldesinde kanalizasyon çalışmaları tamamlanmış olup arıtma tesisleri bitirildiğinde faaliyete geçecektir.

 


6. EKONOMİK DURUM

DİE’nin 2001 verilerine göre Türkiye gayrı safi yurt içi hasılası içinde %0,2 paya sahip olan Düzce, iller arasında 63. sıradadır. Yine aynı yıl 1.383.874.517 TL’lik (1142 ABD doları) kişi başına düşen GSYİH ile iller arasında 59. sırada yer almaktadır. GSYİH’sinin dağılımı ise şöyledir: %28 tarım, %24,6 sanayi, %11,2 ticaret, %24,9 hizmetler, %4,7 İnşaat, %5,6 diğer sektörler. Devlet hizmetlerinin GSYİH içindeki payı ise %11,5’dir.

Türkiye İş Kurumu Düzce İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 2006 yılı sonunda 6.363 olan işsiz sayısı,  2007 yılı içerisinde İş-Kur tarafından kamu sektörüne 30 kişi, özel sektöre  1.815 kişi olmak üzere toplam  1.845 kişi yerleştirilmesi sonucu 2007 yılı sonunda 5.846 olarak görülmüştür.

İlimiz 5084 Sayılı “İstihdamın ve Yatırımların Teşviki Yasası” kapsamındadır.

6.1. Sanayi ve Ticaret
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 1959 yılında kurulmuştur ve 11 meslek komitesinden oluşmaktadır. Üye sayısı 3.733’dür. 283 Anonim Şirket, 1.911 Limited Şirket, 22 Kollektif Şirket, 3 Adi Komandit Şirket, 2 Komandit Şirket, 210 Kooperatif Şirket ve 1.304 Hakiki Şahıs faaliyet göstermektedir. Özel ve Resmi olarak 23 adet banka şubesi Düzce'de hizmet vermektedir.

Düzce’nin 5084 sayılı “Yatırım ve İstihdamın Teşviki” Hakkındaki Kanun kapsamına alınmasıyla sanayileşmenin yapısında bir değişim görülmüş, mevcut küçük çaplı sanayi kuruluşlarına 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinin de eklenmesiyle büyük çaplı fabrikalar kurulmaya ve faaliyet göstermeye başlamışlardır.

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi, TEM otoyoluna 1.5 km uzaklıkta, 200 hektar alan üzerine, 55 firmaya tahsis edilmiştir. Altyapısı tamamlanan bölgede 35 sanayi kuruluşu üretime başlamış bulunmaktadır. Toplam 4.593 işçi istihdam edilmektedir. Firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde 9.360 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir.

5084 sayılı Yasanın etkisiyle gelen yatırım taleplerini karşılamak üzere Tepetarla Mevkii’nde, 81 hektar alan üzerine kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi  9  yatırımcıya tahsis edilmiştir. Firmalar üretime geçtiğinde 1.200 kişi istihdam edilecektir.
Düzce merkezinde inşaatı devam eden ve kapalı alanı 120.000 m2 olup 458.000 m2 alana yapılmakta olan “Küçük Sanayi Sitesi”nin % 80’i tamamlanmıştır. Tamamlanmış işyerlerinin kuraları çekilmiş ve hak sahipleri belirlenmiştir. Tümü tamamlandığında 800 işyerinde yaklaşık 5.000 ila 7.000 kişi arası istihdam sağlanmış olacaktır. Akçakoca İlçesi’nde de küçük sanayi sitesinin yapımı bitmiş olmakla birlikte bir kısım alt yapı inşaatları için ödenek temin edilmesi gerekmektedir.
Sanayi sektöründe 1.derecede ağırlıklı iş kolunu orman sanayi oluşturmaktadır. İkinci derecede ağırlıklı iş kolunu av ve tüfek sanayii oluşturmaktadır. Tekstil sektörü ilimizde hızla gelişmekte olup, odaya kayıtlı 89 adet konfeksiyon dikim ve 37 adet dantel-fisto-gipür brode imalatı yapan toplam 129 adet tekstil firmamız mevcuttur.
İlimizden Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerine ihraç edilen başlıca ürünler; kauçuk fitil, konfeksiyon ürünleri, iç fındık ve fındık mamulleri, alüminyum ve çelik boru mamulleri, yaş ve kuru maya, kapı kilidi, dondurulmuş tavuk ayağı, spiral çelik boru, mobilya, lamine parke , çelik yay, yarı otomatik tabanca, av tüfeği, MDF lam, kravat, eşarp ve çoraptır.

6.2. Tarım ve Hayvancılık

Düzce ilinin 259.300 hektarlık yüzölçümünün %35.44’u (91.915 ha) tarım arazisidir. Arazinin 124.982  hektarı yani % 48,19’ u orman alanıdır. 7.932 hektarlık mera ve çayır alanı bulunan Düzce arazi varlığının 39.536 hektarı tarım dışı arazidir. Sulanabilir tarım arazisi 52.153 hektar olup; 16.713 ha devlet sulaması, 6.797 ha halk sulaması olmak üzere toplam 23.510 hektar alan sulanmaktadır.

Ormanlık saha dışında kalan bölümlerde özellikle fındık, pancar, mısır, buğday, çeltik ve Virginia tütünü ekimi yapılmaktadır. 32.500 hektarlık Düzce Ovası’nın %80’i fındık ve kavak üretimine ayrılmış olup geriye kalan alanda ise tarla ve sebze tarımı yapılmaktadır.

Düzce ilinde modern yöntemlerle hayvancılık yapılmaktadır. Başlıca hayvancılık etkinliği sığır besiciliği ve tavukçuluktur. İl genelinde 40.500 adet büyükbaş, 11.000 adet küçükbaş, 277.000 adet yumurta tavuğu, 29.000.000 adet broiler cinsi tavuk bulunmakta, 17 adet alabalık çiftliği’nde 196 ton/yıl alabalık üretilmektedir. En önemli hayvansal ürün beyaz ettir. Süt, deri ve yumurta da diğer önemli hayvansal ürünlerdir.

Tarımsal Yayımı Geliştirme (Tar-Gel) Projesi kapsamında İlimiz köy ve beldelerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça ilimize 13 sözleşmeli personel kontenjanı verilmiş olup bunlardan 11 Ziraat Mühendisinin hizmet sözleşmesi yapılarak muhtelif merkezlerde göreve başlamıştır.

İlimiz genelinde kurulan 98 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 7’si kapanmış, 8’i tasfiye halinde, 83’ü faal durumdadır.


6.3. Ormancılık

Düzce ormanları üstün nitelikli ve verimlidir. Bir bölümü orman içinde bulunan köylerde başlıca etkinlik ormancılıktır. Bu ormanlardan elde edilen tomruklar sanayi hammaddesi olarak önem taşır. İl genelinde 15 kaplama fabrikası, 400 de kereste ve parke işleme fabrikası veya atölyesi mevcut olup bu tesislerde yıllık ortalama 500.000 m3 orman emvali işlenmektedir.

 

7. KÜLTÜR ve TURİZM
Düzce, kültürel çeşitliliğin doğal güzelliklerle buluştuğu nadir illerden biridir. Konuralp Beldesi’nde bulunan ve tarihsel süreç içerisinde bölgede hüküm süren medeniyetlerin özelliklerini gösteren, heykel, seramik, sikke koleksiyonları ile etnografik eserlere sahip bulunan Konuralp Müzesi’nde 1.825 adet arkeolojik eser, 426 adet etnografik eser ve 3.837 adet sikke olmak üzere toplam 6.118 adet tarihi eser bulunmaktadır. İlimizde 110 sivil mimari yapı, 25 dini- kültürel yapı, 4 askeri yapı ve 5 doğal anıt olmak üzere toplam 144 adet taşınmaz kültür ve tabiat anıtı bulunmaktadır.
İlimiz genelinde biri inşaat halinde olmak üzere yönetimi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait  toplam 4 adet  halk kütüphanesi mevcut olup, 1 adedi il merkezinde diğerleri ise Akçakoca, Çilimli ve Yığılca ilçelerinde bulunmaktadır. Ayrıca İl Merkezinde yeni Hükümet Konağı bahçesi içerisinde yeni bir Halk Kütüphanesi inşaatı tamamlanmış olup, faaliyete geçirilmiştir. 
İlimizde her yıl kültürel çeşitliliğin sergilendiği bir çok festival ve şenlik düzenlenmektedir. Hıdrellez Bahar Bayramı, Yığılca Hasanlar Barajı Yelken Yarışları, Doğa Yürüyüşleri, Çilimli Yukarı Karaköy Türbeleri Anma Etkinliği, Bekiroğlu Köyü Isırgan Şenlikleri, hemen hemen her köyde ve Gölyaka, Kaynaşlı, Çilimli ilçelerinin merkez mahallelerinden bazı bölümlerinde yapılan çok sayıda Yayla Şenlikleri, Düzce-Akçakoca Uluslararası Turizm, Kültür ve Fındık Festivali gibi etkinliklerde köy, doğa, doğal alanlar ve kent yaşamının güzellikleri ve bu oluşumların kent halkına  yansımaları sergilenmektedir.

Düzce; Batı Karadeniz’in tek antik kenti olan Prusias ve Konuralp Bey' in mezarının bulunduğu yer olmasının yanı sıra olağanüstü doğal güzelliklere de sahiptir. Yaylaları, gölleri, akarsuları ve Karadeniz’e açılan 29 kilometrelik sahiliyle  turizmin her çeşidine uygun bir kent görünümündedir.


İLDEKİ TURİSTİK TESİSLER

  Tesis Sayısı

Oda Sayısı

Yatak Sayısı Turist Saysı
Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgeli Tesisler 7 264 503 2006
Beled. İşletme Belgeli Tesisler 29 575 1.382 Yılı
TOPLAM 36 839 1.885 58.025

8. GENÇLİK ve SPOR

İlimizde merkezde 750, Akçakoca’da 500 ve Çilimli’de 300’er seyirci kapasiteli 3 adet spor salonu faaliyettedir. Ayrıca il merkezinde 260 seyirci kapasiteli bir adet tiyatro salonu mevcut olup, il ve ilçelerde bazı okullar bünyesinde inşa edilmiş olan çok amaçlı salonlarda da spordan tiyatroya kadar çok çeşitli etkinlikler yapılabilmektedir. Yine il merkezinde 5.000, Akçakoca’da 750, Çilimli ve Gölyaka’da da 250 seyirci kapasiteli  futbol sahaları hizmet vermektedir. Cumayeri ve Yığılca İlçeleri’nde de birer adet futbol sahası mevcuttur.

İlimiz Olimpiyat Evi’nde, Gençlik Hizmetleri faaliyetleri kapsamında muhtelif kurslar düzenlenmekte, etkinlikler yapılmaktadır. 2006 yılı içerisinde halk oyunları, el sanatları, bilgisayar, İngilizce, gitar, bağlama ve tiyatro kursları açılmıştır.

Cumayeri İlçesi’nde Dokuzdeğirmen Köyü merkezinde Büyükmelen Irmağı kıyısına Valiliğimizce yaptırılan Rafting Tesisleri mevcut olup Kasım ayı başlarından Mart ayı sonlarına kadar rafting sporu yapılabilen bölge açısından önemli bir tesis niteliğindedir

İlimizde 36 adet gençlik ve spor kulübü tescilli olup, 2.945 lisanslı sporcu ve 12 milli sporcu bulunmaktadır.

1999 yılında yaşanan depremlerden sonra prefabrik alanı olarak kullanılan ve mülkiyeti Düzce İl Özel İdaresi’ne ait olan, Şıralık Mevkii’ndeki arsaya Özel İdare kaynaklarıyla atletizm pisti, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları ve futbol sahası yapılmıştır.

Şehir stadının yanında bulunan toprak zeminli futbol sahası bir protokolle Düzce Belediyesi’ne devredilmiş ve suni çimle kaplanarak hizmete açılmıştır.

Çilimli ilçe merkezinde bulunan spor salonu inşaatı  bitirilmiş faaliyete sunulmuştur. Akçakoca Spor Salonunun da  bakım ve onarımı yapılmıştır.

Gümüşova İlçesin Elmacık köyü mezarlık mevkiinde 21.000 m2 alan köy muhtarlığından 2001 yılında 18 yıllığına atış poligonu yapımı için  tahsis edilmiş, Trab-Skeet atış poligonunun yapımı tamamlanmış, atıcılık ve av müsabakaları devam etmektedir.

Akçakoca İlçesinde bulunan ve mülkiyeti mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait olan tesislerin Milli Takımlar Kamp Merkezi olarak düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

 

9. SAĞLIK

Sağlık hizmetleri; Merkezdeki Sağlık Müdürlüğü ve ilçelerimizdeki İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları eliyle yürütülmektedir. İlimizdeki sağlık tesislerinin durumu şöyledir:

Devlet Hastanesi (Merkez-Akçakoca) 2 (Yatak Kapasitesi 383)
D.Ü. Tıp Fak.Arş.Uyg.Hastanesi  1 (Yatak Kapasitesi 180)
Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi  1 (Yatak Kapasitesi 65)
Eczane      78
Aile Sağlığı Merkezi    31
Toplum Sağlığı Merkezi   8
Aile Hekimi Birimi    104 (97’si faal, 7’si boş)
Sözleşmeli Aile Hekimi    97
Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı  74
Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanı 23
112 Kontrol Merkezi    1
112 Acil Yardım İstasyonu   7
Ambulans Sayısı    35
İlimizde Kaba Ölüm Hızı   Binde 1.5
İlimizde Bebek Ölüm Hızı   Binde 8.1
İlimizde Nüfus Artış Hızı   Binde 11.4

104 uzman hekim, 165 pratisyen hekim, 264 hemşire, 144 ebe, 20 diş tabibi olmak üzere 697 sağlık personeli hizmet vermektedir.

İlimizde I. ,  II. ve  III. Basamakta hizmet veren Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hekimlerinin toplamı 588 olup, buna göre 565 kişiye 1 hekim düşmektedir ( Türkiye Ortalaması 2006 verilerine göre 720’ dir).

İlimizde 31 Ocak 2008 verilerine göre 44.130 kişiye yeşilkart verilmiştir. Toplam nüfusa oranı %13.64’tür.

Düzce İli “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanun” un yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de bu uygulamanın yapıldığı ilk ve tek il olmuş, 15 Eylül 2005 tarihinden itibaren uygulama başlatılmış ve sağlık hizmetlerinin verimli hale getirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarında Türkiye genelinde örnek il seçilmiştir.

Düzce İli’nde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlık evlerine ilaveten 1 Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 Verem Savaş Dispanseri ve 1’de AÇSAP Merkezi mevcut olup aile hekimliği pilot uygulamasına geçilmiş olmasıyla bu birimlerin görevlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.


10. EĞİTİM

10.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlimizde, 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında, 8 bağımsız anaokulu + 149 anasınıfı (206 derslik), 3’ü özel ve 4’ü pansiyonlu olmak üzere 194 ilköğretim okulu (1987 derslik özel okullar hariç), 3’ü özel 14’ü  genel  ve 12 ‘i ise mesleki ve çok programlı  olmak üzere toplam 34 ortaöğretim okulu (516 derslik özel okullar hariç) eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmektedir. 8 İlköğretim okulu, 1 ortaöğretim okulu (Düzce Lisesi) ikili eğitim vermektedir.

Ana okulu+ana sınıfında  derslik başına düşen öğrenci sayısı : 17
İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı : 22   (Türkiye ortalaması 37)
Ortaöğretimde Derslik Başına Düşen Öğrenci sayısı: 25   (Türkiye ortalaması 31)’dir.

Bu okullarda, 4.046 anaokulu ve anasınıfı öğrencisi, 45.857 ilköğretim okulu öğrencisi ile 6.956’sı genel, 7.098’i mesleki ve 295’ü ise özel lise öğrencisi olmak üzere toplam 14.249 ortaöğretim öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.

Okul öncesi okullaşma oranı  :    %  38
İlköğretim okullaşma oranı    :   % 100  
Ortaöğretim okullaşma oranı :   %   85’ dir.

İlimiz genelinde 101 anaokulu ve anasınıfı öğretmeni, 1.089 sınıf öğretmeni, 1.630 branş öğretmeni, 160 kadrosuz usta öğretici, 17 ilköğretim müfettişi ve 252 idari kadro ile  hizmet vermektedir. İlimizde norm kadro sayısı 3.862 olup, halihazırda 2.976 öğretmen görev yapmaktadır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 295 yerleşimden toplam 9.208 öğrenci taşınarak eğitim-öğretim görmeleri sağlanmıştır.

İlimizde  Okur Yazar Oranı % 98 ‘dir.  (Türkiye Ortalaması % 87)

10.2. Düzce Üniversitesi

1 Mart 2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı 15 İlde Yeni Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile Düzce ilinde Düzce Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmasına karar verilmiş olup, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak idari ve akademik faaliyetlerine devam eden Tıp Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Düzce  Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Akçakoca Turizm Meslek Yüksek Okulu ile Akçakoca Meslek Yüksek Okulu yeni kurulan Düzce Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuşlardır. 5.609 öğrencinin öğrenim gördüğü fakülte ve yüksek okullarda, 28 profesör, 23 doçent, 108 yardımcı doçent, 64 öğretim görevlisi, 253 araştırma görevlisi, 16 okutman, 5 uzman ve 402 idari personel görev yapmaktadır.

Yükseköğretimdeki öğrencilerin barınmalarına yönelik hizmetler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak ilimizde teşkilatlanmış olan Düzce Avni Akyol Yurt Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Düzce Avni Akyol Öğrenci Yurt Müdürlüğü merkezde ve Beçiyörükler Köyü’nde 3’er Blok olmak üzere 6 blok halinde öğrencilere barınma ve iaşe hizmetleri vermektedir. Bütün binalarda kalorifer sistemiyle ısınma sağlanmaktadır. İki bölgedeki yurtların da bahçesinde birer adet basketbol ve voleybol sahası bulunmaktadır. İlimizdeki yüksek öğrenim öğrenci yurtlarımızda 704 kız, 966 erkek olmak üzere toplam 1.670 öğrenci kapasitemiz mevcuttur.


11. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

2007 yılı içerisinde il genelinde 1.776 asayiş olayı meydana gelmiştir.

İlimizde trafikte kayıtlı araç sayısı 56.996’dır. İl genelinde 2007 yılı içerisinde 3.052 trafik kazası meydana gelmiş, 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

12. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
2007 yılı içerisinde il genelinde 1.362 asayiş olayı meydana gelmiştir.
İl genelinde 2007 yılı içerisinde 792 trafik kazası meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.