15.06.2016

KAYNAŞLI (Tarihce)

Kaynaşlı’ nın tarihi M.S. 395 yıllarına kadar uzanır. Roma’nın ikiye ayrılması ile Düzce ve Bolu havalisi Doğu Bizanslıların hakimiyeti altında kalmış, dolayısıyla Kaynaşlı’da bu iki İlin arasında Doğu Bizanslıların himayesine girmiştir. İpek Yolu üzerinde konaklama kervansaray yeri olmuştur. O dönemlere ait han yeri tabir edilen kalıntılar ve Sarıçökek Köyü civarında kilise harabeleri bulunmaktadır. Daha sonraları 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden itibaren, Selçuklu hakimiyetine girmiş ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Hanyeri Camii bu devirlerin izlerini halen korumaktadır. Osmanlı devri sırasında mevcudiyetini koruyan Çele Köyü, Sarıçökek Köyü, Eskiköy, Darıyeri, Sazköy, Tavak Köyleri bu dönemden kalma yerleşim yerleridir. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşları sırasında ise Doğu Karadeniz yörelerinden, Kafkasya Bölgesinden ve Anadolu’nun bazı kesimlerinden gelen Türklerin, bölgeye yerleşmesi ile kaynamak anlamına gelen Kaynaşlı köyü olmuştur. 1944 yılında Düzce İlçesine (şimdiki İlimiz) bağlı bucak olan Kaynaşlı’da 1968 yılında Belediye teşkilatı kurulması çalışmaları başlatılmış ve 05 Mayıs 1969 tarihinde belediye seçimleri yapılarak Kaynaşlı Belediyesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kaynaşlı İlçesi 09/12/1999 tarihinde 23901 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 584 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Düzce İline bağlı İlçe olmuştur.